HABERLER

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ 2015


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmaları kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” vermektedir.

İşletmelerin verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile işletmelerin arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, verimlilik arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurmayı ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaları daha iyi tanıtmak hedeflemektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ülkemizin verimlilik artışı potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için bu alanda çalışmaları olan tüm işletmeleri Verimlilik Proje Ödüllerine başvurmaya ve verimlilik artırıcı projelerini paylaşmaya davet etmektedir.

 

 
 


Ödüle Başvurabilecek Projeler

- İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
- İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
- Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
- İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
- Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler


Kimler Başvurabilir?

 • -Mikro İşletmeler
 • -Küçük İşletmeler
 • -Orta Büyüklükteki İşletmeler
 • -Büyük İşletmeler
 • -Kamu Kurumları

Ödül Başvuru Koşulları

 • -Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
 • -Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • -Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • -Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
 • -Başvurular, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
 • -Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Bağımsız Değerlendirici Başvuruları 

Gönüllü Bağımsız Değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

Ödül Süreci ve Takvimi

Başvurusu kabul edilen projeler "Verimlilik Proje Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler Verimlilik Haftası içerisinde düzenlenecek bir törende açıklanacaktır.

 

Son Başvuru

(İşletme ve Bağımsız Değerlendirici Başvuruları)

9 Ocak 2015

Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı

19 Ocak 2015

Ön Değerlendirme Çalışmaları

20 Ocak – 20 Şubat 2015

Yerinde İnceleme Çalışmaları

21 Şubat – 20 Mart 2015

Ödül Jürisi Toplantısı

2 Nisan 2015

Ödül Töreni

27 Nisan 2015

 

Ödüller

Ödül almaya hak kazanan işletmelere “Verimlilik Proje Ödülü” plaketi takdim edilir. Ödül töreninde projelerin sunumu gerçekleştirilir ve bu projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer verilir ve tanıtımı yapılır.

Başvuru Formları , Bilgi ve İletişim İçin:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik Genel Müdürlüğü

http://vgm.sanayi.gov.tr
verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS