İçme ve Kullanma Suyu

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgemizin 2005 yılından itibaren içme ve kullanma suyu ihtiyacı Bölgemizce gerçekleştirilmektedir.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgemizin 2005 yılından itibaren içme ve kullanma suyu ihtiyacı Bölgemizce gerçekleştirilmektedir.

ASTİM OSB ‘ye su temini amacıyla 2005 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü , Kocagür köyü Muhtarlığı ve OSB Yönetim Kurulunca yapılan anlaşma gereğince , Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce projesi yapılmış , tüm yatırım masrafları ASTİM OSB tarafından karşılanmış 1 adet 400 m3 kapasiteli su deposu ve 1 adet yeraltı su sondajı İmamköy pınardere mevkiinde yapılmıştır. Kocagür köy sınırları içerisindeki atıl durumdaki 250 m3 kapasiteli su depolarının ve pompa istasyonunun revizyonları gerçekleştirilerek , ASTİM OSB için 4200 metre 200 mm çapında 10 atm. Basınçlı iletim şebeke hattı yapılmıştır. Kocagür köyü sınırları içerisindeki Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait 2 adet yer altı su kuyusu devir alınarak revizyonları gerçekleştirilmiştir.2010 yılında 145 m derinliğinde 1 adet yedek su sondajı açılarak işletmeye alınmıştır.

Bölge şebekesinin işletme basıncı 4 bar dır. Bölge içerisinde 63 mm - 175 mm çapları arasında olmak üzere toplam 17260 m içme ve kullanma suyu şebekesi mevcuttur.

Hızlı Erişim ile Kolayca Gezin