İşyeri Açma ve Çalışma

Aydın ASTİM OSB İşyeri Açma

14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince Bölgemiz sınırları içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

 

Hızlı Erişim ile Kolayca Gezin