Icon

FAALİYETLERİMİZ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince Bölgemiz sınırları içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

İncele

Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip ve yönlendirilmesi

Kanunlar , mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bölgenin muhasebe kayıtlarının tutulması , sevk ve idare edilmesi Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip edilmesi ve yönlendirilmesi Bölgenin altyapı inşaatları ile mal ve hizmet alımı ile yaptıracağı her türlü işler sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışının ayarlanması

İncele

Ruhsat ve izinler Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince; Bölgemizdeki arazi kullanımı , yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinler Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.Bölgemiz sınırları içerisinde ASTİM OSB tarafından yapılacak veya yaptırılacak altyapı ve üstyapı inşaat işlerinin projelerinin hazırlanması / hazırlattırılması, teknik dokümanlarının oluşturulması v.b.

İncele

Organize Sanayi Bölgemizin kesinleşmiş sınırları 504 Hektardır

Organize Sanayi Bölgemizin kesinleşmiş sınırları 504 Hektar dır. Bu alanın 72 Hektarı S.S. Astim Koop. alanındaki OSB katılımcıları , 81 Hektarı ilave OSB Katılımcıları , 22 Hektarı Hazineden satın alınacaklar , 58 Hektarı Sanayici mülkiyetindeki imar uygulaması bekleyen alanlar , 20 Hektarı D.S.İ. mülkiyetindeki alan , geriye akalan 251 Hektarı da kamulaştırma çalışmaları devam eden alanlardır.

İncele
Faaliyetlerimizi İncelemek İçin Tıklayın

504

Hektar Organize Sanayi Bölgesi

84

FİRMA

254

Adet Sanayi Parseli

13605

M Yol

Müteşebbis Heyet
Icon

Müteşebbis Heyet

Müteşebbis Heyeti Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın

İncele
Denetim Kurulu
Icon

Denetim Kurulu

Denetim Kurulunu Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın

İncele
Yönetim Kurulu
Icon

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunu Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın

İncele
Bölge Müdürlüğü
Icon

Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğünü Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın

İncele
Müteşebbis Heyet
Icon

Galeri Fotografları

Galeriyi Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın

İncele
Denetim Kurulu
Icon

OSB Haritası

Haritayı Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın

İncele
Yönetim Kurulu
Icon

Tahsise Uygun Parseller

Boş ve Tahsise Uygun Parselleri Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın

İncele